Råd

Vad är en normal proteinnivå för en njure?

Vad är en normal proteinnivå för en njure?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

När njurarna inte fungerar korrekt kan protein komma från blodet till urinen och proteinnivåerna kommer inte att vara normala. Blodnivåer (serum) av protein kan vara för låga och urinnivåer av protein kan vara för höga.

Värden

Laboratorietester kontrollerar för nivåer av ett protein som kallas albumin i urin och blod. I ett slumpmässigt urinprov anses ett intervall från 0 till 8 och ibland 10 mg / dL protein som normalt, enligt University of Maryland Medical Center. Normala blodnivåer varierar från 3,4 till 5,4 g / dL.

Betydelse

Onormala mängder protein som finns i urinen eller blodet under rutinmässigt laboratoriearbete kan vara den första indikationen på njursjukdom såsom glomerulonefrit eller andra betydande hälsoproblem.

Identifiering

En hög proteinnivå i urinen kallas proteinuria, och en hög nivå av albumin kallas specifikt albuminuria.

Behandling

För att återställa proteinnivåerna till normal och skydda njurfunktionen, kan läkare förskriva blodtrycksmedicinering, såsom ACE-hämmare, även om du inte har högt blodtryck.

överväganden

Högre nivåer av protein i urinen kan bero på uttorkning eller bakteriell infektion (urinvägar) som inte är relaterad till njursjukdom. I dessa fall återgår proteinnivåerna till det normala när hydrering inträffar eller infektionen avlägsnas.