Blandat

Vilka är farorna med permetrin?

Vilka är farorna med permetrin?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Permetrin är en syntetisk kemikalie som används som ett insektsmedel och insektsmedel. Det används oftast för att döda parasiter och deras ägg. Hos människor används ett milt aktuellt derivat av bekämpningsmedlet för att behandla skabb och löss. Det finns i pulver, damm, spray, emulgeringsmedel och rökformer.

Typer

Några av marknaden och varumärken permetrin går förbi inkluderar Ambush, Cellutec, Dragnet, BW-21-Z, Eksmin, Ectiban, FMC 33297, Indothrin, Kafil, Exmin, NRDC-143, Pounce, Kestrel, Pramex, PP 557, Torpedo och Qamlin.

Fungera

Permetrin är i huvudsak ett insektsmedel. Det används främst för att bekämpa skadedjur i ett antal grödor. Några av de vanligaste grödorna permetrin används på inkluderar frukt, nötter, bomull, grönsaker, svamp och potatis.

Farorna

Även om permetrin är användbart som bekämpningsmedel kan permetrin vara farligt för djur och människor. Det är nästan säkert att orsaka stor irritation på hud och ögon. Om det används oskadligt kan permetrin till och med orsaka infertilitet. Det klassificeras som en giftfri klass II eller klass III bekämpningsmedel, riktmärket för bekämpningsmedel som kan orsaka irritation på hud och ögon. På grund av denna klassificering anses permetrin vara ett bekämpningsmedel med begränsad användning (RUP).

Förgiftning

Hudirritation, rodnad, svullnad och utslag är de tidiga tecknen och symtomen på förgiftning med permetrin. Andra tecken inkluderar irritabilitet för ljud och beröring, hosta, domningar, känsla av stickning, diarré, brännande känsla, yrsel, trötthet, överdrivet saliv, muskel ryckningar, vätska i lungorna, illamående och krampanfall. Dessa symtom kan variera beroende på typen av intag. Innan man rusar till sjukhuset måste första hjälpen ges. Detta bör innebära att ge patienten frisk luft, skölja munnen, skölja ögonen med färskt och rent vatten, ta bort förorenade kläder och tvätta huden med vatten och tvål.

Ekologiska och miljömässiga effekter

Permetrin är känt för att inte orsaka skador på vissa fåglar, medan det kan vara dödligt för andra. Hos fåglar som fasaner, japansk vaktel och gräsandandar är det inte känt att orsaka någon toxicitet. Effekten är dock nästan exakt motsatt hos insekter och andra ryggradslösa djur som lever av fisk. Inandning av vissa mängder kan orsaka omfattande och omedelbar skada på blåfisk; havskatt; lax; regnbåge öring och blåfisk solfisk. Permetrin orsakar också omfattande nedbrytning av mark och grundvatten. Det är också känt att försämra näringskvaliteten hos växter, vatten och grönsaker när de används i stora mängder.Kommentarer:

 1. Faujas

  inte illa för morgonen de ser ut

 2. Takree

  Det är oväntad!

 3. Guillaume

  Anmärkningsvärd! Tack!

 4. Faule

  Vilken sällsynt lycka! Vilken lycka!

 5. Claude

  Du tillåter misstaget. Skriv till mig i PM, vi kommer att diskutera.

 6. Jazzmyn

  Lättare i svängarna!Skriv ett meddelande