Råd

Hur man identifierar och ersätter negativa tankemönster

Hur man identifierar och ersätter negativa tankemönster


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Negativa eller dysfunktionella tankemönster stör ditt totala välbefinnande och kan krossa dina försök att leva upp till din verkliga potential. Negativa tänkande mönster kan stimulera eller förvärra psykiska hälsoproblem som depression, enligt en 3 april 2012-artikel i "Science Daily." Att ändra negativa tankemönster kan vara lite av en kamp i början. Du kan dock lära dig att ersätta negativa tankar med mer konstruktiva, realistiska tankar genom uthållighet, beslutsamhet och användning av beprövade kognitiva beteendemetoder.

Fördelar

Att identifiera och ersätta negativa tankemönster kan förbättra din mentala hälsa och ge långvariga fysiska fördelar. Forskning om effekterna av positivt tänkande har upptäckt att optimism är en av de viktigaste mekanismerna för att minska stress, förbättra humöret och möjligen förbättra ditt immunsystem. Enligt en studie som publicerades i juni 1998-numret av "Journal of Personality and Social Psychology", visade forskningsdeltagare med en optimistisk inställning ett högre antal hjälpar-T-celler och högre naturliga mördare-cellcytotoxicitet - en ökning av immunfunktionen hos celler som dödar virus och andra skadade celler - såväl som mindre upplevd stress än de deltagare med negativa synpunkter. Mayo Clinic rapporterar flera potentiella fördelar med positivt tänkande, inklusive en längre livslängd och minskad risk för dödsfall av hjärt-kärlsjukdomar.

Identifiering

Du kan ha problem med att identifiera negativa tankemönster eftersom de har blivit så ingripna i ditt undermedvetna. De fyra huvudtyperna av negativa tankemönster inkluderar filtrering, vilket innebär att du bara ser negativa aspekter av en situation och "filtrera bort" positiven; anpassa, vilket innebär att du skyller på dig själv för allt dåligt som händer; katastrofiserande, vilket innebär att du alltid förväntar dig det värsta; och polarisering, vilket innebär att du ser allt i termer av svartvitt, allt bra eller allt dåligt. Att lära sig att identifiera dessa dysfunktionella tankemönster är dock bara halva striden.

Ersättning

Att ersätta negativa tankemönster med mer konstruktiva, positiva tankar är den andra - och vanligtvis mer utmanande - delen av striden. När du har identifierat de tankar du vill ändra måste du anta en mer positiv, realistisk ersättningstank. Om du till exempel tänker ständigt "Jag är inte bra, jag kommer aldrig att vara bra", kan du ersätta den här tanken med "Ingen är all dålig, jag arbetar med att bli en friskare, lyckligare person." Alla har en blandning av positiva och negativa egenskaper. Utvärdera dina tankers giltighet ur ett rationellt perspektiv och fråga dig själv om dina tankar verkligen är baserade i verkligheten. Behandla dig själv som du skulle behandla en god vän, undvik att lägga dig ner och bekräfta mentalt dina positiva drag.

Ytterligare hjälp

Om dina negativa tankemönster inte kommer att ryka trots dina bästa ansträngningar kan det vara dags att söka professionell hjälp. Att arbeta med en utbildad kognitiv beteendeterapeut kan ge extra stöd när du arbetar för att utveckla en mer optimistisk, realistisk attityd. Kognitiv beteendeterapi - eller CBT - är en beprövad terapeutisk teknik som arbetar för att ändra dysfunktionella tankemönster och ersätta underliggande, negativa uppfattningar om jaget. Till skillnad från många andra typer av terapi är CBT generellt fokuserat på att lösa specifika problem, målorienterade och utformade för att ge resultat under en relativt kort tidsperiod.